Industrianlæg

VI udfører montage af præisolerede rørsystemer, der er velegnet til transport af alle flydende råvarer og færdigvarer - og til transport af procesvarme. Vi har bl.a. udført montage på petrokemiske anlæg, slagterier, fiskeindustrianlæg og mejerier i Danmark, Norge, Tyskland og Holland.