Fjernvarmeanlæg

FJERNVARMEENTEPRISER omfatter såvel barmarksprojekter som udbygning eller renovering af eksi-sterende anlæg. Vi har primært udført fjernvarmeprojekter i Danmark, Norge og Tyskland. Vi udfører både mindre delentrepriser og totalentrepriser. Vi påtager os således både montagearbejde, projektstyring og tilsynsføring af hele projektet.

Når der er tale om totalentrepriser samarbejder vi med lokale, stabile virksomheder om jordentreprisen.